Přeprogramování RaceChip jednotek

1x přeprogramování v ceně, pokud měníte auto. Každé další přeprogramování stojí 99 EUR.(2500,-Kč) Přeprogramování je možné do 24 měsíců od zakoupení.

1 Pokud je cena produktu pro vaše nové auto vyšší než u vozu, pro který byl dříve nakonfigurován, bude účtován další poplatek odpovídající cenovému rozdílu (i když je samotné přeprogramování zdarma). Další informace o přeprogramování naleznete v našich zde.

Pokud měníte vozidla, můžete si nechat za normálních okolností nechat produkty, které jste zakoupili u RaceChip (RaceChip GTS nebo RaceChip GTS Black) za poplatek naprogramovat do 24 měsíců od data nákupu, s výhradou této příčiny 10.

  1. V zásadě si RaceChip vyhrazuje právo odmítnout žádosti o přeprogramování bez udání důvodu. Pokud budou žádosti o přeprogramování přijaty, RaceChip je výslovně písemně schválí. K splnění požadavku písemné formy postačuje e-mail.
  2. Obecným požadavkem na přeprogramování je, že RaceChip v době přeprogramování stále nabízí zakoupený produkt (nebo ekvivalentní náhradu) ve svém sortimentu pro dané vozidlo.
  3. Datum zakoupení RaceChipu je třeba prokázat předložením platebního dokladu RaceChipu.
  4. Je-li cena produktu za auto, na které má být zakoupený produkt přeprogramován, vyšší než u vozu, pro který byl produkt dříve nakonfigurován, bude účtován poplatek, který odpovídá rozdílu v ceně a je navíc k poplatku pro samotné přeprogramování.
  5. Pokud společnost RaceChip souhlasí s provedením přeprogramování, záruční práva uvedená v článku 9 výše se vztahují pouze na software nebo produkty (např. Kabely, je-li to nutné), které jsou nově zakoupeny v rámci přeprogramování.
  6. Přeprogramování nezakládá žádná další práva. Zejména nelze v důsledku přeprogramování prodloužit žádnou záruku poskytnutou na výrobek a / nebo motor. Kromě toho se promlčecí lhůty u produktů, které jste již zakoupili, znovu nespustí z důvodu přeprogramování. Ve všech ostatních ohledech zůstávají vaše práva nedotčena.